Băh-cūi-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-cūi-iòng (白水洋) sê Nìng-dáik Bìng-nàng gì siŏh ciáh gīng-diēng.