Buàng-gīng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Buàng-gīng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Buàng-gīng gì ôi-dé

Buàng-gīngDṳ̆ng-guók Lièu-nìng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.