跳至內容

Chĭng-ngìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chĭng-ngìng-lā̤ (親迎禮),bô hô̤ ngìng-chĭng (迎親), sê cī sĭng-lòng-sái chĭng-cê̤ṳ kó̤ ngiê-gă, ciŏng sĭng-ìng ciék diŏng chió, uòng-siàng huŏng-lā̤. Cuòi sê Dĕ̤ng Ā diòng-tūng huŏng-lā̤ diē-sié có̤i dê̤ṳng-iéu gì siŏh-giông dâi-gié, Săng-cṳ̆ Lĕ̤k-lā̤ (三書六禮) gì muōi-ciáh.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]