Chang Myon

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chang Myon(張勉, Hàng-guók-ngṳ̄: 장면, 1899 n. 8 ng. 28 h. - 1966 n. 6 ng. 4 h.) sê Hàng-guók 政治家, 外敎官, 敎育者. 字志兑, 號雲石, 天主敎Johan, 他的美國名和英文名John Myon. Chang. 1950年11月23日-1952年4月23日韓國2任國務總理(首相). 1956年8月16日-1960年8月15日4任韓國副總統, 1960年8月18日-1961年5月20日7任國務總理(首相).

韓國天主敎宣敎會的推薦1921年-1928年美國留學後歸國, 天主敎會的設立私立東星高等學校敎師, 東星小學校校長, 惠化幼稚園長等歷任. 1948年是UN的韓國人代表團 團長, 他爲UN之韓國政府承認獲得後歸國. 1948年-1951年駐美國國韓國大使, 1950年11月23日-1952年4月23日韓國2任國務總理(首相). 1956年8月16日-1960年8月15日4任韓國副總統, 1960年8月18日-1961年5月20日7任國務總理(首相). 1951年5.16軍事政變後他是公職辭退.

著作[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 張勉博士回顧錄(한알의 밀알이 죽지 않고는)

再看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]