Ciŭ Ùng-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciŭ Ùng-uòng (周文王), miàng Hĭ Chiŏng (姬昌), sê Siŏng-dièu sèng-âu Ciŭ-cŭk gì siū-līng, iâ sê Ciŭ-dièu gióng-lĭk-ciā Ciŭ Ū-uòng gì nòng-bâ.

Ĭ iâ sê gĭng-dáng «Ciŭ-ê» gì cáuk-ciā.