跳至內容

Ciŭ Īng-kŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciŭ Īng-kŏng

Ciŭ Īng-kŏng (周永康, 1942 nièng 12 nguŏk –  ), sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók gì céng-dê-gă (政治家), Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì liāng-dô̤-ìng (領導人) cĭ ék. Gŏng-sŭ (江蘇) Ù-sék (無錫) nè̤ng, nguòng-lài gì miàng-cê hô̤ lā̤ Ciŭ Nguòng-gŏng (周元根).

Ĭ găk 2007 nièng dŏng-sōng (當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì Dṳ̆ng-iŏng céng-dê-guŏk (中央政治局) siòng-ūi (常委), gáu 2012 nièng lŏk-dài. 2014 nièng 7 nguŏk 29 hô̤ Dṳ̆ng Gê̤ṳng sŏng-buó, Ciŭ Īng-kŏng siĕk-hièng (涉嫌) ngièng-dâe̤ng ùi-gī (嚴重違紀), Gī-giēng-ūi (紀檢委) ī-gĭng dó̤i ĭ lĭk-áng sīng-că (立案審查). 12 nguŏk 5 hô̤, kŭi-dṳ̀ ĭ gì dōng-gék, iè ké̤ṳk sṳ̆-huák gĭ-guăng ché̤ṳ-lī.