Clyde gâe̤ng Willis

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Clyde gâe̤ng Willis» (Clyde and Willis) sê siŏh buô Mī-guók dông-uâ-piéng. Cī buô dông-uâ-piéng sê Andrew Wilson cháung-cô̤ gì. Wilson sê dông-uâ cháung-cô̤-ciā.