Custer Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Custer Gông
—  Gông  —
Custer County, South Dakota
Custer Gông gì ôi-dé
Custer Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Custer GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.