Gŏ̤ Sê̤ṳ-gì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŏ̤ Sê̤ṳ-gì (高士其, 1905 n. 11 ng. 1 h. - 1988 n. 12 ng. 9 h.), Hók-ciŭ nè̤ng, sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh sĕng-ŭk-hŏk-gă, huá-hŏk-gă gâe̤ng gáu-ṳ̆k-gă.

Ĭ gì cū-chió diŏh gĭng-dáng Hók-ciŭ Gū-làu-kṳ̆ Ngò̤-hŭng-huŏng hŭ-uái.