Gŭng-să̤ Mìng-guók Ngṳ̀ng-òng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŭng-să̤ Mìng-guók Ngṳ̀ng-òng (江西民國銀行), hĕ̤k-chiā hô̤ Góng-séng Mìng-guók Ngṳ̀ng-òng (贛省民國銀行), diŏh 1911 nièng 9 nguŏk iù Gŭng-să̤ Ngṳ̀ng-cièng Cūng-hô̤ (江西銀錢總號) gāi-cū lì[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 徐安民. 江西地方纸币的几次重大发现. 中国钱币. 2007年4月, (99): 66 [2015-02-11].