跳至內容

Giàng-sĭng dê-cék-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Giàng-sĭng Dê-cék-hŏk dêng-hióng lì gì)

Giàng-sĭng Dê-cék-hŏk (行星地質學) iâ hô̤ lā̤ tiĕng-tā̤ dê-cék-hŏk (天體地質學), sê dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi dê-cék-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu ṳ̄-dêu diē-sié gì giàng-sĭngdê-cék gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tiĕng-ùng-hŏk (天文學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]