Háng-cáung Ngṳ̄-hiê

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Háng-cáung-ngṳ̄-hiê dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
dŏng-dê miàng
dŏng-dê miàng
guók-gă / dê-kṳ̆ Ā-ciŭ
ciō-iéu dê-kṳ̆ Ā-ciŭ
hiê-sṳ̆k
  • Háng-cáung Ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 sit
ISO 639-6 snot
Sino-tibetan languages.png
Háng-cáung Ngṳ̄-hiê

Háng-cáung Ngṳ̄-hiê (漢藏語系) sê ngṳ̄-ngiòng-hŏk diē-sié gì siŏh ciáh ngṳ̄-hiê, ĭ â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng ciō-iéu hŭng-buó diŏh Ā-ciŭ gì dĕ̤ng-buô gâe̤ng nàng-buô.