Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng Câng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng

Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng (福州火車站站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ī-hâiu â̤ diōng 3 hô̤ siáng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ (晉安區) gì guók-tiék (國鐵) Hók-ciŭ huōi-chiă-câng gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.