Hók-gióng Gĕ̤ng-tiàng Hŏk-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Hók-gióng Gĕ̤ng-tiàng Hŏk-iêngDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Hók-gióng gì siū-hū Hók-ciŭ.