Hāng-ngiông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hāng-ngiông (喊願), cêu-sê giù sìng-mìng bō̤-iêu, nuông cê-gă gì ngiông-uông sĭk-hiéng.