Hĭng-huá-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Hĭng-huá-nè̤ng (興化儂), iâ hô̤ lā̤ Buò-siĕng-nè̤ng (莆仙儂), sê Háng-cŭk gì siŏh ciáh mìng-hié, sĕng-uăk diŏh Hók-gióngBuò-dièng, gōng Buò-siĕng-ngṳ̄.