hCard

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


hCard sê siŏh-cṳ̄ng mì-gáik-sék (微格式), dò̤ lì huák-buó gó̤-ìng, gŭng-sĭ, cū-cék, sū-câi dēng-dēng siòng-sá̤ gì lièng-hiê séng-sék.