Huōi-chiòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huōi-chiòng

Huōi-chiòng (火墻) iâ hô̤ lā̤ huōi-chiòng-bău (火墻包), sê siŏh cṳ̄ng Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik dĕk-sáik gì gióng-dé̤ṳk giék-gáiu. Săng gì cêng chiông mā-ăng (馬鞍), gó-chṳ̄ bô hô̤ lā̤ mā-ăng-chiòng.