Iáh-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Iáh-iòng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Iáh-iòng diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Iáh-iòngDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.