Káh-gă-uâ liù-hèng ĭng-ngŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káh-gă-uâliù-hèng ĭng-ngŏk1970 nièng cō̤-iêu kăi-sṳ̄ huák-diēng.