跳至內容

Kī-dâe̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Kī-dâe̤ng» (Ĭng-ngṳ̄: Please) sê U2 1997 nièng ciŏng-cĭk «Liù-hèng Chiĕu-chê» (流行超市) gì dâ̤ 11 dà̤ gŏ̤. 1997 nièng 10 nguŏk 20 hô̤, «Kī-dâe̤ng» cáuk-ùi ciŏng-cĭk gì dâ̤ 4 dà̤ dăng-ké̤ṳk (單曲) huák-hèng.