Gū-làng-gĭng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Kŭ-làng-gĭng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gū-làng-gĭng(古蘭經) sê Ĭ-sṳ̆-làng-gáu gì siŏh buô gĭng. Cī buōng cṳ̆ sê sāi Ā-lá-báik-ngṳ̄ siā gì.