Kṳ̀ng-biáh-chŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kṳ̀ng-biáh-chŏng

Kṳ̀ng-biáh-chŏng (芹壁村), găk Mā-cū Báe̤k-găng-dō̤ să̤-sié.

Kṳ̀ng-biék-chŏng hó-gê̤ṳng hāi lā̤ ô siŏh ciáh „gŭi-dō̤“ (龜島). Găk Mā-cū, ŭ-gŭi bô hô̤ lā̤ kṳ̀ng-giāng (芹囝). Gó-cṳ̄, ciā chŏng miàng-cê iâ hô̤ lā̤ „Kṳ̀ng-biáh“.[1]

Kṳ̀ng-biáh-chŏng ô Mā-cū có̤i ô dâi-biēu-séng gì Mìng-dĕ̤ng diòng-tūng cê̤ṳ-lŏk gióng-dê̤ṳk. Sāi hìng-câung mâ̤ siŏh-iông gì huă-gŏng-sĭk kī-chió, siàng lāu siŏh cô̤ siŏh cô̤ giĕng-gó gì bó̤-lūi.[1]

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 馬祖旅遊.福州話. youtube.com (福州電視臺).