跳至內容

Kièng-gŏng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kièng-gŏng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
黔江區

Kièng-gŏng-kṳ̆ găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé gì ôi-dé
Kièng-gŏng-kṳ̆ găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé gì ôi-dé
Kièng-gŏng-kṳ̆ găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Tṳ̀ng-kéng (重慶)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 2,391.85 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 20.08 km2
Ìng-kēu (2006)
 - Dŭ-liāng 510,000 nè̤ng
Uōng-câng www.qianjiang.gov.cn

Kièng-gŏng-kṳ̆ (黔江區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Tṳ̀ng-kéng-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區)[1] [2] .

Lĭk-sṳ̄ (歷史)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 重慶區劃地名網. [2022-12-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-01). 
  2. 重慶市-行政區劃網. [2022-12-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-08-17). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Kièng-gŏng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.