Làu Iòng-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Làu Iòng-hŭng (劉揚芬; 1915 n. - 2010 n. 3 ng. 19 h.) sê Hók-ciŭ Huă-háe̤ng-dòng gì tàu ciáh Huà-ìng mŭk-sṳ̆, Niū-iók Gĭ-dók Mìng-ŏng Gáu-huôi gì cháung-lĭk-ciā.

Sĕng-bìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Làu Iòng-hŭng 1915 nièng chók-sié diŏh Hók-ciŭ siŏh bĭk Gĭ-dók-gáu gă-dìng, bâ-nā̤ sê Mī-ī-mī-huôi séng-dù. Chĭng-nièng sì-dâi liù-hŏk Mī-guók, bék-ngiĕk diŏh Huâng-dáik-bō̤ Dâi-hŏk (Vanderbilt University). 1949 nièng duōng kó̤ Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ hŭk-sê̤ṳ gáu-huôi. 1950 gáu 1966 nièng găk Ôi-lī-gŭng-huôi buôi-gīng gì Huă-háe̤ng-dòng mŭk-iōng séng-dù. Ùng-gáik gĭ-găng, ĭng mâ̤-kīng huóng-ké séng-iōng, sêu diŏh páe̤k-hâi, kă-bók-tàu ké̤ṳk È̤ṳng-ôi-bĭng páh dōng, siŏh chuó nè̤ng cuòng-buô liù-huóng gáu Mìng-báe̤k nùng-chèng lā̤ lò̤-dông gāi-cô̤. 1979 nièng guók-gă hŭi-hók cŭng-gáu céng-cháik hâiu, bô duōng kó̤ Huă-háe̤ng-dòng có̤ cuō-êng mŭk-sṳ̆. 1985 nièng iè-mìng Mī-guók, găk Niū-iók cháung-gióng Niū-iók Gĭ-dók Mìng-ŏng Gáu-huôi (紐約基督閩恩教會), mŭk-iōng sĕng-uăk diŏh Mī-guók gì Hók-ciŭ iè-mìng.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Ebaugh, Helen Rose Fuchs & Chafetz, Janet Saltzman (2002): Religion Across Borders: Transnational Immigrant Networks ISBN 0759102260