Luxembourg-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Lù-sĕng-bō̤-ngṳ̄ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Luxembourg-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Luxembourg-ngṳ̄̄ (Lëtzebuergesch) sê Să̤ Germanic-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Luxembourg-ngṳ̄ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄, Hò̤-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Luxembourg-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 320 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Luxembourg-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Luxembourg-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Luxembourg-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Luxembourg-ngṳ̄茲種語言其版本。