Lṳ̀-săng-puái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lṳ̀-săng-puái (閭山派), bô hô̤ lā̤ Lṳ̀-săng-dô̤ (閭山道), Lṳ̀-săng-gáu (閭山教), găk Hók-ciŭ sṳ̆k-chĭng Săi-gáu (師教), sê Dô̤-gáu gì cŭng-puái. Cī bĭh cŭng-puái ī Hók-gióng ôi dṳ̆ng-sĭng, găk Huà-nàng (華南), Dĕ̤ng-nàng Ā liù-hèng.