跳至內容

Mìng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-guók kō̤-nèng sê:

  1. 閩國, chiāng chăng-kō̤ Mìng-guók (Sĕk-guók);
  2. 明國, chiāng chăng-kō̤ Mìng-dièu;
  3. 民國, chiāng chăng-kō̤ Dṳ̆ng-huà Mìng-guók.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.