跳至內容

Mìng-uŏk-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mìng-uŏk-nè̤ng (閩越儂) sê gŭng-nguòng-sèng 110 nièng ī-sèng sĕng-uăk găk gĭng-dáng Hók-gióng gì gṳ̆-mìng, sê Hók-gióng gū-cā gì nguòng-cê̤ṳ-mìng, sṳ̆k-ṳ̆ Báh-uŏk (百越).