跳至內容

Măk Dŭ-sṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Măk Dŭ-sṳ̆ (麥都思, Ĭng-ngṳ̄: Walter Henry Medhurst, 1796 n. - 1857 n.) sê Ĭng-guók gì siŏh ciáh diòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ sê Mìng-nàng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê gì huák-mìng-ciā.