跳至內容

Nàng-uŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nàng-uŏk kō̤-nèng cī:

  1. Nàng-uŏk-guók
  2. Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.