Nàng Sṳ̆-lá-hŭ Siâ-huôi-ciō-ngiê Lièng-bŏng Gê̤ṳng-huò-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Nàng Sṳ̆-lá-hŭ Siâ-huôi-ciō-ngiê Lièng-bŏng Gê̤ṳng-huò-guók (南斯拉夫社會主義聯邦共和國), gāng-chĭng Nàng Sṳ̆-lá-hŭ, sê 1945 nièng-1992 nièng găh Dĕ̤ng-ĕu còng-câi gì siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă, ṳ̀-gĭng hŭng-liĕk biéng Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Mā-gì-dóng Gê̤ṳng-huò-guók‎, Bosnia gâe̤ng Herzegovina, Kosovo ciā gūi ciáh guók-gă.