Nùng-mìng-gĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Nùng-mìng-gĕ̤ng (農民工), iâ hô̤ lā̤ mìng-gĕ̤ng (民工), sê cī téng nùng-chŏng giàng gáu siàng-chê diē-sié có̤ gĕ̤ng gì nè̤ng.

Ĭng-ôi Hók-ciŭ gì mâ̤ ciēu gì nùng-mìng-gĕ̤ng sê téng Sé̤ṳ-chiŏng lì gì, gó-chṳ̄ iā sâ̤ Hók-ciŭ nè̤ng ciŏng nùng-mìng-gĕ̤ng dŭ hô̤ lā̤ Sé̤ṳ-chiŏng-giāng (四川囝). Bók-guó ciā sṳ̀ ô nék-giāng mâ̤ hō̤ tiăng.