跳至內容

Năk-să̤-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Năk-să̤-ngṳ̄
納西語
 
Naqxi geezheeq
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hùng-nàng, Sé̤ṳ-chiŏng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
30 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 sit
ISO 639-3 Either:
nxq – Să̤-buô
nru – Dĕ̤ng-buô

Năk-să̤-ngṳ̄(納西語,  ) sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng gâe̤ng Sé̤ṳ-chiŏng dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Năk-să̤-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 30 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]