Nṳ̄ tiăng-giéng ìng-mìng chióng-gŏ̤ mò̤?

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


«Nṳ̄ tiăng-giéng ìng-mìng chióng-gŏ̤ mò̤?» (Huák-ngṳ̄: À la Volonté du Peuple), sê iù Huák-guók cáuk-gă Ṳ̄-guō (雨果) gì siēu-siók «Pĭ-cháng Sié-gái» (悲惨世界) gāi-biĕng gì dùng-miàng ĭng-ngŏk-kiŏk «Pĭ-cháng Sié-gái» diē-sié gì siŏh-dà̤ gŏ̤. Gŏ̤ gì buói-gīng, iù Nā-pó̤-lùng ciĕng-cĕng (拿破崙戰爭), Pŏ̤-bòng uòng-sék hók-pék (波旁王室復辟), Chék-nguŏk Gáik-mêng, gáu 1832 nièng Huák-guók bó̤-huák buóh tŏi-huăng (推翻) Chék-nguŏk uòng-dièuLĕ̤k-nguŏk Kī-ngiê (六月起義). Gŏ̤ gì hŭng-gáik gék-ngòng pī-cáung (激昂悲壯), ké̤ṳk dŏng có̤ huāng-dó̤i gĭk-guòng (極權) tūng-dê gì gáik-mêng dô̤i-biēu gŏ̤[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]