Ngâng-dièng Gáu-tuàng & THE Mìng-sĭng Rockets

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngâng-dièng Gáu-tuàng & THE Mìng-sĭng Rockets (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 岸田教団&THE明星ロケッツ) sê Nĭk-buōng gì ièu-gūng (搖滾) ngŏk-dôi. Gĭng-gī (經紀) gŭng-sĭ sê Nĭk-buōng Sáuk-nà̤ Ĭng-ngŏk Ngṳ̀-lŏk (日本索尼音樂娛樂).