跳至內容

Ngìng-chói Cṳ̆-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngìng-chói Cṳ̆-iêng (吟翠書院), sê lī-hŏkcṳ̆-iêng, diŏh Hók-ciŭ-chê Mìng-âiu-gâing Siòng-kiĕng-déng (祥謙鎮) Hô-ĭk-chŏng (輔翼村) Săng-kă̤-kāu cūi-kó̤ (三溪口水庫) hô-gê̤ṳng (下卓) gì cê̤ṳ-iòng-chŏng.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 林国清. 宋代福州理学书院. 福州晚报. 2010-02-17 [2019-02-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-02-23).