Ngṳ̀-chié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ngṳ̀-chié kō̤-ī sê:

  1. Ngṳ̀-chié (魚翅), gó miàng ngṳ̀-chĭ (魚鰭) hĕ̤k-chiā chĭ-chĭ (鰭鰭).
  2. Ngṳ̀-chié (sĭk-pīng) (魚翅), săi-ngṳ̀chĭ-chĭ, sê siŏh cṳ̄ng sĭk-pīng.
  3. Ngṳ̀-chié (魚刺), ngṳ̀ gì gáuk-gáuk.


Disambig.svg
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.