Park Jung-yang

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Park Jung-yang(Hàng-guók 박중양, Háng-cê 朴重陽, 1872年 5月3日 - 1959年4月23日) sê Hàng-guók Chèng-tī and indefendunce activists. Cê̤ṳ-iù philosopher. hào Haeak(해악, 海岳), Ilso(일소, 一笑).