Può-dò̤-ngà-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Può-dò̤-ngà-ngṳ̄̄ (língua portuguesa) sê Éng-dô Ĕu-lò̤-bă Ngṳ̄-hiê Lá-dĭng-ngṳ̄-cŭk gì siàng-uòng, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ sê Ĕu-ciŭ Può-dò̤-ngà-nè̤ng sāi gì ngṳ̄-ngiòng. Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ , Huák-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 2030 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Può-dò̤-ngà-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Può-dò̤-ngà-ngṳ̄茲種語言其版本。