Ryanggang Dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ryanggang Dô̤
량강도
—  Dô̤  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 량강도
 - Háng-cê 兩江道
 - McCune-Reischauer Ryanggang-do
Ryanggang Dô̤ gì ôi-dé
Ryanggang Dô̤ gì ôi-dé
Guók-gă  Báe̤k Dièu-siēng
Siū-hū Hyesan
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 14,317 km2
Ìng-kēu (2008)
 - Dŭ-liāng 719,269 nè̤ng
 - Mĭk-dô 50.2/km2

Ryanggang Dô̤ (Dièu-siēng-ngṳ̄: 량강도, 兩江道) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dô̤.