Sūng-sĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĭk-buōng gì Sói-siĕng (穗先) sūng-sĭ

Sūng-sĭ, cêu-sê sūng có̤ gì siăh gì nó̤h.