跳至內容

Sṳ̀ng-săng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sṳ̀ng-săng kō̤-nèng cī:

  1. Sṳ̀ng-săng-kṳ̆ (Chiáh-hŭng-chê), Dṳ̆ng-guók Nô̤i Mùng-gū Chiáh-hŭng gì hèng-céng Dăng-ôi.
  2. Sṳ̀ng-săng-kṳ̆ (Dài-báe̤k-chê), Dṳ̆ng-guók Dài-uăng Dài-báe̤k gì hèng-céng Dăng-ôi.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.