Seo Jae-pil

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Seo Jae-pil

Seo Jae-pil(Hàng-guók 서재필, Háng-cê 徐載弼, 1864 - 1951) was Hàng-guók Chèng-tī and indefendunce activists, medical doctor,. hào Songjae'(송재, 松齋), Ssangkyung(쌍경, 雙慶). Mī-guók name Philip Jaisohn.