Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


2019 nièng gì Sĕk-eik Chŭng-uāng, ô Siă-cŭk duâi-gŏ̤ (畲族大歌) ciék-mŭk, sāi Hók-ciŭ-uâ chióng

Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng (世界福州十邑春晚) iù Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Dùng-hiŏng Cūng-huôi (世界福州十邑同鄉總會) ciō-bâing, iù 2012 nièng gáu 2019 nièng ī-gĭng có̤ lāu 5 huòi. Có̤ uāng-huôi sê ôi lā̤ sŏng-diòng Mìng-dŭ ùng-huá, lièng-hiê ciòng sié-gái gì Sĕk-ék-nè̤ng[1]. Ciék-mŭk báik-cèng sāi Hók-ciŭ-uâ ciō-tì, gó ô Hók-ciŭ-uâ ciék-mŭk[2][3][4][5].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

2013 nièng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng