Siông Géng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Géng

Siông Géng (尚敬, 1700 n. 8 ng. 3 h. - 1752 n. 3 ng. 14 h.), cê Ūng-dṳ̆ng (允中), sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 22 dâi guók-uòng, 1713 nièng gáu 1752 nièng câi-ôi.

Ĭ ciáh dĕng-gĭ gì sèng-âu Liù-giù iā bék. Gáu-muōi-lāu ĭ niông cê-gă gì sĭng-săng Chái Ŭng duâi có̤ gāi-gáik, Liù-giù ciáh kăi-sṳ̄ bó kī lì.