跳至內容

Tái-lĕk-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tái-lĕk-ngṳ̄
ᦅᧄᦑᦺᦟᦹᧉ
Tĕ̤k-ĭng kâm.tâj.lɯ̀
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
 Tái-guók
 Miēng-diêng
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Să̤-sĕ̤ng-bāng-năk
Tái-guók
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
70 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 tai
ISO 639-3 khb

Tái-lĕk-ngṳ̄(傣仂語, ᦅᧄᦑᦺᦟᦹᧉ) sê diŏh Dṳ̆ng-guók Să̤-sĕ̤ng-bāng-năk gâe̤ng Tái-guók tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 70 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]