跳至內容

Uông-dáik Dòng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uông-dáik Dòng-kṳ̆
望德堂區
—  Dòng-kṳ̆  —

Uông-dáik Dòng-kṳ̆ găk Ó̤-muòng gì ôi-dé gì ôi-dé
Uông-dáik Dòng-kṳ̆ găk Ó̤-muòng gì ôi-dé gì ôi-dé
Uông-dáik Dòng-kṳ̆ găk Ó̤-muòng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dek-biék Hèng-céng-kṳ  Ó̤-muòng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 0.64 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 33,100 nè̤ng
 - Mĭk-dô 52,000/km2

Uông-dáik Dòng-kṳ̆ (望德堂區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Ó̤-muòng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì siŏh ciáh Dòng-kṳ̆(堂區).[1]

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 澳門地理位置/堂區分佈. 澳門特別行政區政府地圖繪製暨地籍局. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-02-10). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Uông-dáik Dòng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.