Wikipedia:當年今旦/09月3號

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


9月3號中國抗日戰爭勝利紀念日;臺灣:軍人節

Viking 2