Yu Kil-chun

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Yu Kil-chun(Hàng-guók 유길준, Háng-cê 兪吉濬, 1856年 10月24日 - 1914年9月30日) sê Hàng-guók Chèng-tī and indefendunce activists. Cê̤ṳ-iù philosopher, 改革運動家. 號矩堂,天民,矩一.